پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۸۸

دانشجویان گرامی می توانند جهت انتخاب واحد اینترنتی به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

انتخاب واحد اینترنتی

نوشته شده توسط محمد کدخدایی در 12:29 |  لینک ثابت   •