شنبه چهاردهم مرداد 1391

آدرس جدید سایت دانشگاه آزاد کوار

آدرس جدید سایت دانشگاه ازاد مرکز کوار                ۱۸۸.۱۳۶.۲۲۲.۷۷      میباشد بدیهی است آدرس قبلی دانشگاه غیرفعال میباشد
نوشته شده توسط محمد کدخدایی در 10:20 |  لینک ثابت   •