شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱

آدرس جدید سایت دانشگاه آزاد کوار

آدرس جدید سایت دانشگاه ازاد مرکز کوار                ۱۸۸.۱۳۶.۲۲۲.۷۷      میباشد بدیهی است آدرس قبلی دانشگاه غیرفعال میباشد
نوشته شده توسط محمد کدخدایی در 10:20 |  لینک ثابت   •